Uczniowie wrócili do szkolnych ławek po pobycie w Alicante – Erasmus+ w PSZ1

23 marca uczniowie naszej szkoły wrócili ze słonecznej Hiszpanii, gdzie odbyli staż w ramach projektu Erasmus+. 20 uczniów pszczyńskiej „Samochodówki” spędziło w Alicante dwa tygodnie podczas których, pracując w hiszpańskich przedsiębiorstwach, doskonalili swoją wiedzę i zdobywali cenne doświadczenie zawodowe. Staż zagraniczny realizowany był w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783 finansowanego ze środków ERASMUS+ w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095553. Nadrzędnym celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez umożliwianie uczniom rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych także poza murami szkoły.

Wśród uczestników projektu znaleźli się uczniowie kształcący się w zawodach:

-technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

-fryzjer,

-ślusarz,

-technik chłodnictwa i klimatyzacji,

-technik programista,

-technik usług fryzjerskich,

-sprzedawca.

Już na etapie przygotowań do wyjazdu uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mieli okazję doskonalić swoją wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych zajęć z języka hiszpańskiego. Uczniowie wzięli też udział w lekcjach poświęconych kulturze Hiszpanii.

Uczestnicy projektu podkreślają, że w trakcie pobytu w Alicante codziennie mieli możliwość zdobywania nowych umiejętności przydatnych w ich zawodzie. Wspominają, że pracę rozpoczęli od prostych zadań, które z czasem zamieniały się w coraz bardziej wymagające obowiązki w wykonaniu których chętnie pomagali hiszpańscy pracownicy.

Jednak te dwa tygodnie uczniowie projektu spędzili nie tylko na pracy. Po opuszczeniu firm spędzali czas na zwiedzaniu, plaży lub zakupach. Uczniowie zwiedzali Alicante oraz okolice – mogli dowiedzieć się więcej na temat dziedzictwa kulturowego Hiszpanii. Na co dzień mieli też okazję próbować specjałów hiszpańskiej kuchni.

Wrażenia uczestników z udziału w projekcie są pozytywne. Wyjazd do Alicante stanowił

z pewnością niezwykłą okazję do zdobycia nowej wiedzy oraz doskonalenia nabytych już wcześniej umiejętności. Uczniowie mogli też poznać realia pracy za granicą oraz sprawdzić się w nowym środowisku. Oferując jednocześnie możliwość doskonalenia kompetencji językowych, jak i poszerzania wiedzy na temat kultury i dziedzictwa europejskiego, projekt był ważnym doświadczeniem edukacyjnym, które procentować będzie zarówno w życiu szkolnym, jak i zawodowym uczestników.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje podobne inicjatywy, stawiając sobie za cel rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli. Motywacją do organizacji wyjazdów zagranicznych niezmiennie pozostaje przekonanie, że podróże oraz doświadczenia edukacyjne i zawodowe zapewnią uczestnikom wiedzę, która uczyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy. Ponadto zapoznając się z europejskimi standardami pracy oraz dziedzictwem

kulturowym, uczniowie doskonalą swoje kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie. Uczestnictwo w projektach wspiera kształcenie świadomych i otwartych na europejskie wartości młodych ludzi gotowych odpowiedzieć na wyzwania, które przyniesie przyszłość.

Skip to content