WYNIKI IV KONKURSU EKOLOGICZNEGO

W marcu 2024 r. w ramach działalności Zielonej Pracowni został ogłoszony IV Konkurs Ekologiczny: „Świat zadymiony nie ma dobrej strony”. Konkurs miał na celu uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z jakością powietrza, rozwijanie wśród uczniów postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego, wyobraźni i kreatywności oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Prace konkursowe mogły przybrać  formę komiksu, plakatu, opowiadania lub rymowanki. Na konkurs wpłynęło 35 prac.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Małgorzata Kolarczyk (kl. 5ATP) – I miejsce

Martyna Bartas (kl. 3BT) – II miejsce

Marcelina Skonieczny (kl. 2BT) – II miejsce

Michael Piórko (kl.2b) – III miejsce

Oliwia Kałus (kl. 2BT), Wiktoria Kanik (kl. 2BT)- wyróżnienie

Laureatom gratulujemy sukcesu!

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych i za kreatywność.

Skip to content