Program Szczepień Ochronnych – list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych przekazuje list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.


Szczegóły w liście Minister Zdrowia (załącznik)

Skip to content