Matura 2024 – wyniki, odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wydawane we wtorek 9 lipca 2024 r. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

Należy posiadać przy sobie dowód osobisty.

W przypadku odbioru świadectw dojrzałości przez inne osoby, prosimy o przedłożenie stosownego upoważnienia wystawionego przez absolwenta.

9 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU na stronie ziu.gov.pl udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy zalogować się wprowadzając login i hasło przekazane zdającym w szkole lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Skip to content