Egzamin zawodowy

Prezentacja – przebieg egzaminu zawodowego

Data wpisu: 19-12-2022

Zobacz

Terminy egzaminów zawodowych

Data wpisu: 08-12-2022

Zobacz

Komunikaty o przyborach pomocniczych Zima 2023

Data wpisu: 07-12-2022

Zobacz

Wniosek zdającego/ rodzica niepełnoletniego zdającego o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

Przystąpienie do egzaminu zawodowego w formule 2019 jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie skutkuje nieuzyskaniem promocji do następnej klasy. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udok

Data wpisu: 06-12-2022

Zobacz

Terminy egzaminu zawodowego 2022/2023

Data wpisu: 09-09-2022

Zobacz
Skip to content