Egzamin zawodowy

Przebieg egzaminu Formuła 2019 – prezentacja

W załączniku została zamieszczona prezentacja ze szczegółowym opisem przebiegu egzaminu zawodowego w Formule 2019 (trzyliterowe kwalifikacje)

Data wpisu: 17-05-2022

Zobacz

Harmonogram egzaminów zawodowych – Lato 2022 – Branżowa Szkoła I stopnia

Data wpisu: 01-05-2022

Zobacz

Harmonogram egzaminów zawodowych – Lato 2022 – Technikum

Data wpisu: 01-05-2022

Zobacz

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw/certyfikatów i dyplomów do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2022

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe) będą dostępne 31 marca 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl Wyniki egzaminu będą również dostępne w sekretariacie szkoły (31 marca po godzinie. 12.00) Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2022, mogą

Data wpisu: 29-03-2022

Zobacz

Terminy egzaminu zawodowego

Sesja 2 – lato (czerwiec-lipiec 2022) Termin główny: 1-19 czerwca 2022r. Część pisemna: między 2 a 7 czerwca 2022r. Część praktyczna d: 1 czerwca 2022r. dk: między 8 a 19 czerwca 2022r. w i wk: 1-19 czerwca 2022r. Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym i z

Data wpisu: 23-03-2022

Zobacz
Skip to content