Skorzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Sięgając po listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dowiesz się m.in. jakie jednostki udzielają nieodpłatnych porad rodzinnych, psychologicznych i pedagogicznych oraz gdzie udać się po pomoc w zakresie praw konsumentów, dziecka czy pacjenta.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek uporządkowane według tematyki. To zarówno instytucje i organizacje działające na terenie powiatu pszczyńskiego, a także jednostki ogólnopolskie.

Obejmuje przede wszystkim jednostki świadczące bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy społecznej, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, praw osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.

Zawiera także wykaz jednostek, które udzielają bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach interwencji kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Źródło: powiat

Skip to content