Rekrutacja do udziału w projekcie mobilności zagranicznych

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu ERASMUS+

Nr. projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054949

Nr. akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095553

Projekt 3-tygodniowego stażu zawodowego adresowany jest do uczniów, którzy nie brali do tej pory udziału w żadnym stażu zagranicznym. Planowany termin mobilności to marzec 2023 roku w Hiszpanii.

Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się w klasach 1 i 2 Branżowej Szkoły I Stopnia oraz 1, 2, 3, 4  klasy Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, w następujących kierunkach/zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik mechanik

– technik programista

– technik cyfrowych procesów graficznych

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– technik chłodnictwa i klimatyzacji

– technik usług fryzjerskich

– mechanik pojazdów samochodowych (BS – szkoła branżowa)

– ślusarz (BS)

– monter sieci i urządzeń sanitarnych (BS)

– fryzjer (BS)

– elektryk (BS)

– fotograf (BS)

Realizacja projektu odnosi się do podniesienia przede wszystkim kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w realizacji projektu a tym samym w mobilności zagranicznej należy:

  • zapoznać się z regulaminem zobacz
  • terminowo złożyć podanie o zakwalifikowanie do udziału w mobilności doc pdf

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do: 20.12.2022r.

Taka mała rada odnośnie podania o zakwalifikowanie: wydrukować jednostronnie, na każdej kartce wpisać swoje imię i nazwisko, przekazać nauczycielom do wypełnienia a następnie skompletować i złożyć w sekretariacie.

Wszelkie pytania należy kierować do Pana Artura Wojciech, poprzez dziennik elektroniczny wpisując w tytule: Dotyczy VET-000054949

Zapraszamy!!!

Skip to content