Informacje dla pracodawców

Przykładowe programy praktycznej nauki zawodu – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie udostępnił przykładowe programy praktycznej nauki zawodu, opracowane w ramach Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”. W Konkursie opr

Data wpisu: 24-03-2023

Zobacz

Współpraca z pracodawcami

Współpraca pomiędzy szkołą/wychowawcą a pracodawcami w kwestii nieobecności oraz postępów uczniów w nauce oparta jest na wypracowanych w czerwcu zasadach. Wychowawcy: w przypadku gdy frekwencja młodocianego pracownika jest niższa niż 70% wychowawca do 10 każdego miesiąca licząc od października i za wyjątkiem, czerwca, lipca i sier

Data wpisu: 08-09-2022

Zobacz

Dokumenty dla pracodawców

Prezentujemy komplet przykładowych wzorów dokumentów obowiązujących przy podpisywaniu umów z młodocianymi pracownikami (umowa, zał. nr 4 i zał. nr 5). WYMAGANE: POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA dokument jest podpisywany jednorazowo niezależnie od od ilości młodocianych pracowników kształco

Data wpisu: 09-05-2022

Zobacz

Powrót młodocianych pracowników na praktyki

Informujemy, iż uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Data wpisu: 11-02-2022

Zobacz
Skip to content