Informacje dla pracodawców

Współpraca z pracodawcami

Współpraca pomiędzy szkołą/wychowawcą a pracodawcami w kwestii nieobecności oraz postępów uczniów w nauce oparta jest na wypracowanych w czerwcu zasadach. Wychowawcy: w przypadku gdy frekwencja młodocianego pracownika jest niższa niż 70% wychowawca do 10 każdego miesiąca licząc od października i za wyjątkiem, czerwca, lipca i sier

Data wpisu: 08-09-2022

Zobacz

Dokumenty dla pracodawców

Prezentujemy komplet przykładowych wzorów dokumentów obowiązujących przy podpisywaniu umów z młodocianymi pracownikami (umowa, zął nr 4 i zął nr 5). Publikujemy również POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA dokument jest podpisywany jednorazowo niezależnie od od ilości młodocianych pracownik

Data wpisu: 09-05-2022

Zobacz

Powrót młodocianych pracowników na praktyki

Informujemy, iż uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Data wpisu: 11-02-2022

Zobacz
Skip to content