WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTY OGÓLNE

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język hiszpański

Matematyka

Chemia

Fizyka

Geografia

Biologia

Informatyka

Historia

Historia i teraźniejszość

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przepisy ruchu drogowego

Podstawy przedsiębiorczości

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Technik programista

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik elektronik

Technik usług fryzjerskich, fryzjer

Sprzedawca

Elektryk

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik samochodowy

Operator obrabiarek skrawających

Ślusarz

Skip to content